Kontaktirajte nas za brz kredit
(Ponuda / Ostalo)

noimage
04-21-2018

Uslužno oglašavanje
(Ponuda / Ostalo)

Uslužno oglašavanje
04-20-2018

Ozbiljna ponuda zajma između privatnih
(Potražnja / Prirodni sokovi)

Ozbiljna ponuda zajma između privatnih
04-19-2018

Registar proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, donelo je Pravilnik kojim se bliže propisuje sadržina i način vođenja Registra proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića.
Registar sadrži podatke o pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi proizvodnjom rakije i drugih alkoholnih pića i to: opšte podatke, podatke o uslovima za proizvodnju i podatke o proizvodnji, prometu i zalihama po godinama.

Registar proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića

Podaci iz stava se vode u Registru za svakog proizvođača posebno.

Opšti podaci o proizvođaču koje sadrži Registar su:

1) registarski (redni) broj upisa u Registar;

2) naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), broj telefona i faksa i elektronska adresa pravnog lica i preduzetnika, kao i ime i prezime, adresa i jedinstveni matični broj građana (JMBG) preduzetnika;

3) broj i datum rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata;

4) šifra delatnosti;

5) ime i prezime, adresa i JMBG odgovornog lica za zastupanje;

6) broj i datum donošenja rešenja o ispunjenosti uslova u pogledu objekata, prostorija, odgovarajuće opreme, uređaja i stručnog kadra i rešenja o brisanju iz Registra;

7) naziv banke kod koje proizvođač ima otvoren žiro račun i broj tog računa;

8) podaci o geografskoj oznaci porekla:

(1) broj i datum donošenja rešenja o odobravanju korišćenja geografske oznake porekla,

(2) naziv geografske oznake porekla,

(3) kategorija i trgovačko ime rakije ili drugog alkoholnog pića sa geografskom oznakom porekla;

9) broj poljoprivrednog gazdinstva, ako je proizvođač upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Izvor: Ekapija

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.