Cene

Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu od 23. do 27. juna 2014. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:
- Rast cene kukuruza
- Startovala žetva pšenice

Žetva pšenice je počela. Sve aktivnosti su podređene žetvenoj kampanji, pa I aktivnosti na tržištu. Posledica toga jeste neuobičajeno mali promet od svega 483 tone robe, čija je ukupna finansijska vrednost iznosila 9.026.380 dinara. Količinski obim prometa je manji u odnosu na prethodnu nedelju za 61,58%, dok je finanansijska vrednost prometa u padu za 70,53%.

Pad cene jagnjadi u Kraljevu, Novom Sadu i Zaječaru

Na pijaci žive stoke u Kraljevu protekle je nedelje zabeležen pad cene jagnjadi i jaradi u odnosu na predhodnu sedmicu. Dominantna cena jagnjadi iznosila 200 din/kg, a jaradi 150 din/kg. Reporter STIPS-a iz Zaječara zabeležio je pad cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Pad cene jagnjadi evidentiran je i na stočnoj pijaci u Novom Sadu i dominirao je iznos od 280 din/kg. Klaničari sa područja južno-banatskog regiona nisu otkupljivali jagnjad, jarad i ostale kategorije ovaca i koza. Iako je ponuda jagnjadi na stočnoj pijaci u Nišu bila na prosečnom nivou cena je bila viša u odnosu na predhodni period.

Nastavljen trend pada cena prasadi na stočnim pijacama i u klanicama Srbije

Na stočnoj pijaci u Smederevu zabeležen je pad cene prasadi, pa su se grla do 15 kilograma najčešće prodavala po ceni od 280 din/kg. Kod grla težine od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 270 din/kg. U klanicama podunavskog regiona bila je niža otkupna cena krmača za klanje, dominirao je iznos od 130 din/kg. Niža otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u klanicama na podrucju branicevskog regiona. Na stocnoj pijaci u Požarevcu
je takode došlo do pada cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Na pijaci žive stoke u Vranju zabeležen je pad cene prasadi težine do 15 kilograma na 280 din/kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 190 din/kg. Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u klanicama na području južnobačkog regiona.

Rast otkupne cene teladi i krava za klanje u klanicama šumadijskog regiona

Rast otkupne cene teladi telesne mase do 160 kilograma i krava za klanje SM rase zabeležen je u klanicama na podrucju šumadijskog regiona. Za razliku od njih po nižim su cenama protekle nedelje klaničari otkupljivali tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma, pa je dominirao iznos od 200 din/kg. U klanicama na području južnobačkog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Ista kategorija junadi mogla se pazariti na stočnoj pijaci u Novom Sadu, najčešće po ceni od 240 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Kraljeva na stočnoj pijaci u ovom gradu bila su skuplja telad telesne mase do 160 kilograma i krave za klanje SM rase.

Ponuda i tražnja voća i povrća na pijacama

voce i povrce

Bolja ponuda boranije, paprike, breskve, maline, nektarine i kajsije

Nastavlja se trend bolje ponude paprike babure i šilje, a povecan je i obim ponude ljute paprike u odnosu na predhodni period na kvantašu u Beogradu. Nešto je slabija bila ponuda spanaća, karfiola i brokoli što je uslovilo rast cena u odnosu na predhodni period. U pogledu cena možemo reći da su jeftiniji bili: boranija žuta i šarena, dinja, krastavac salatar, kupus, crni i beli luk, paprika babura, šilja i ljuta i zelje. Za razliku od njih skuplji su bili: cvekla, kelj, grašak i praziluk. Po prvi put su se protekle sedmice pojavile ribizle po ceni od 200 din/kg, rana sorta kruške po ceni do 130 din/kg i višnje Oblacinke po ceni od 70 din/kg. Slabija ponuda jagode uticala je na rast cene. Bolja ponuda breskve, nektarine, trešnje i maline uslovila je pad cena. Jeftinije su takode bile banane i kivi, a skuplji limun i jabuka ajdared u odnosu na predhodni period. 

Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu od 09. do 13. juna 2014. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- Pad cene kukuruza

- Pad cene pšenice

Za samo desetak dana dijametralno se promenulo raspoloženje igrača na berzanskom tržištu. Za razliku od prethodnog perioda, sada je ponuda aktivnija, a tražnja pasivna. Razlog je jednostavan : cene su u padu, pa kupci čekajući dalji pad ne žure sa kupovinom, dok prodavci u strahu od još nižih cena žele što pre da prodaju svoju robu. Posledica ovakvih dešavanja je mali promet koji je u protekloj nedelji iznosio svega 574 tone što je za 29,83% manji promet nego prethodne nedelje, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 16.771.200 dinara ili 13,69% manje u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje.

Žitarice i stočna hrana

Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Loznice zakljucujemo da je tokom protekle sedmice došlo do pada cena kukuruza, okrunjenig, prirodno sušenog upakovanog u džakove od 50 kilograma i stočnog brašna. Za razliku od njih bili su skuplji stočni jecam i pšenica upakovani najčešće u džakove od 50 kilograma. U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do pada cene suncokretove sačme na 36 din/ kg. U silosima na području Beograda nastavljen je rast cene pšenice u rinfuzu. U maloprodajnim objektima na području Beograda evidentiran je rast cene sojine sačme i suncoktretove sačme u odnosu na prethodni period. Na gazdinstvima u okolini Niša jeftiniji su u odnosu na protekli period bili kukuruz, pšenica i balirano lucerkino seno. Evidentiran je rast cene sojine sačme u maloprodajnim objektima na području ovog grada. Pad cene baliranog lucerkinog
sena evidentiran je tokom prve nedelje juna na području Smedereva. Na pijaci u Zaječaru je zabeležen pad cene kukuruza i rast cene pšenice u odnosu na prethodni period.

Pad cene jagnjadi na pojedinim pijacama

Pad cene jagnjadi na 250 din/kg, šilježadi na 200 din/kg i ovaca na 120 din/g zabeležio je repoerter STIPS-a iz Požarevca na stocnoj pijaci u ovom
gradu. Rast cene jagnjadi tokom prve nedelje juna evidentiran je na pijaci žive stoke u Vranju. Jeftinije su u odnosu na prethodni period bile koze i dominirao je iznos od 130 din/kg. Na stocnoj pijaci u Zajecaru je evidentiran pad dominantne cene jagnjadi na 280 din/kg i jaradi na 190 din/kg. U Nišu je na pijaci žive stoke zabeležen pad dominantne cene ovaca na 150 din/kg. Klanicari sa podrucja raškog regiona protekle nedelje su po nižoj ceni otkupljivali jagnjad, pa je dominirao iznos od 230 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu takode je evidentiran pad dominantne cene jagnjadi na 220 din/ kg. Na ostalim pijacama žive stoke i u klanicama reporter STIPS-a nisu zabeležili promene u odnodu na prethodni period.

Pad cene prasadi na većini stočnih pijaca

U klanicama na području nišavskog regiona zabeležen je pad cene tovnih svinja i otkup se najčešće odvijao po ceni od 150 do 160 din/kg u zavisnosti od telesne mase i kvaliteta grla. Blagi rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Beograda, otkupljenih sa većih farmi u okolini. Stočna pijaca u Obrenovcu nema dozvolu za rad pošto još uvek traje venredna situacija u ovom gradu. Klaničari sa područja podunavskog regiona po višim su cenama protekle nedelje otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovne svinje težine preko 120 kilograma i krmače za klanje.

Ponuda, tražnja i cene goveda u Srbiji

Rast cene krava za klanje na stočnoj pijaci u Vranju

Reporter STIPS-a iz Vranja zabeležio je rast cene krava za klanje SM rase protekle nedelje jer je dominirao iznos od 160 din/kg. U klanicama pcinjskog regiona nije bilo promene otkupnih cena tovne junadi i tovnih bikova, dominirao je iznos od 240 din/kg.
Za razliku od Vranja na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do pada cene krava za klanje i dominirao je iznos od 150 din/kg. Na pijaci žive stoke u Pancevu je protekle nedelje izostala prodaja goveda. U klanicama na podrucju južnobanatskog regiona otkupljivana su tovna junad telesne mase preko 480 kilograma, a dominirala je cena od 220 din/kg kao i prethodne nedelje.