Cene

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI od 30. jun do 4. jula 2014.godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- Rast cene kukuruza

- Startovala žetva pšenice

U periodu najintenzivnijih aktivnosti žetve pšenice, kukuruz je protekle nedelje bio ta roba koja je generisala jedan od većih nedeljnih prometa preko “Produktne berze” u Novom Sadu. Ukupan obim prometa od 1.725 tona robe čak 3,5 puta je veći u odnosu na promet u prethodnoj nedelji. Finanisjka vrednost prometa je iznosila 33.996.750 dinara i 3,7 puta je veća u odnosu na vrednost prometa iz prethodne nedelje.

Pregled tržišta voća i povrća

voce i povrce

Nedeljni pregled

Na kvantaškoj pijaci u Boegradu je protekle nedelje evidentrian smanjen obim ponude krastavca salatara što je uticalo na rast cene i u odnosu na prethodni period. Što se ostalih povrtarskih kultura tiče možemo reći da je ponuda domaće dinje iz plastenika uticala na pad cene. Pored dinje jeftiniji su bili brokola, paradajz, zelena salata, praziluk i boranija. Za razliku od njih skuplji su u odnosu na protekli period pored krastavca bili kelj, grašak, blitva, kupus, crni luk, rotkvice, tikvice i zelje. Bolja je bila ponuda breskve, kajsije, nektarine, maline, trešnje i višnje, dok je ponuda jagoda bila slabija. U pogledu cena zabeležen je pad kod breskve, kruške ostale, nektarine i višnje. Za razliku od njih skuplji su bili grejpfrut i pojedine sorte trešanja. Na zelenoj pijaci u Čačku bila je dobra ponuda kupusa protekle nedelje, pa je cena u padu i dominirao je iznos od 30 din/kg.

Cene žitarica i stočne hrane

Nije bilo bitnijih promena u obimu ponude kukuruza tokom juna u odnosu na prethodni mesec. Što se tiče pšenice,  stočnog brašna i stočnog ječma evidentirana je bolja ponuda na pojedinim prodajnim mestima. Na tržištu lucerkinog sena u balama posebno u krajevima gde su zabeležene poplave smanjen je obim ponude u odnosu na isti period prethodnih godina. Ponuda ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane bila je na prošlomesečnom nivou. Najčešća prodajna cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma bila je na pijacama 20 din/kg. Prodaja kukuruza u silosima odvijala se u zavisnosti od načina sušenja, pakovanja i kvaliteta zrna najčešće po ceni od 13.7 din/kg do 17,5 din/kg, što ukazuje na  blagi pad cene u odnosu na maj.

Situacija na tržištu svinja i ovaca

Mesečni pregled

Ponuda prasadi bila je na zavidnom nivou tokom proteklog meseca. Na tržištu tovnih svinja evidentirana je dobra ponuda i tražnja grla obe kategorije. Obim ponude i prodaje krmača za klanje nije se značajnije menjao u odnosu na maj.Najčešća prodajna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma iznosila je proteklog meseca 300 din/kg. Dominantna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 280 din/kg, što ukazuje na pad cene za 20 din/kg u odnosu na maj.Obim ponude i prodaje tovnih svinja bili su na zadovoljavajućem nivou. Najčešća prodajna cena tovljenika težine od 80 do 120 kilograma tokom juna iznosila je 180 din/kg. To je za 10 din/kg viša cena u odnosu na prethodni mesec. Tovljenici telesne mase preko 120 kilograma, su se na većini stočnih pijaca proteklog meseca najčešće mogli pazariti po ceni od 160 din/kg.

Govedarstvo - Mesečni i nedeljni pregled

junad 2

Mesečni

Proteklog meseca nije bilo značajnijih promena u obimu ponude teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma u odnosu na maj na stočnim pijacama u Srbiji
obuhvaćenih projektom STIPS . Nastavljen je trend slabe ponude tovne junadi i bikova HF i SM rase. Krave za klanje SM rase mogle su se pazariti na šest stočnih pijaca, dok su se grla iste kategorije, ali HF rase mogle pazariti na samo jednoj pijaci žive stoke. Prodaja teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma odvijala se proteklog meseca po ceni koja je varirala od 350 do 450 din/kg. Dominirao je iznos od 350 din/kg kao i prethodnog meseca. Tovna junad SM rase telesne mase do 300 kilogama mogla su se pazariti tokom juna po ceni od 240 do 260 din/kg.

Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu od 23. do 27. juna 2014. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:
- Rast cene kukuruza
- Startovala žetva pšenice

Žetva pšenice je počela. Sve aktivnosti su podređene žetvenoj kampanji, pa I aktivnosti na tržištu. Posledica toga jeste neuobičajeno mali promet od svega 483 tone robe, čija je ukupna finansijska vrednost iznosila 9.026.380 dinara. Količinski obim prometa je manji u odnosu na prethodnu nedelju za 61,58%, dok je finanansijska vrednost prometa u padu za 70,53%.

Pad cene jagnjadi u Kraljevu, Novom Sadu i Zaječaru

Na pijaci žive stoke u Kraljevu protekle je nedelje zabeležen pad cene jagnjadi i jaradi u odnosu na predhodnu sedmicu. Dominantna cena jagnjadi iznosila 200 din/kg, a jaradi 150 din/kg. Reporter STIPS-a iz Zaječara zabeležio je pad cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Pad cene jagnjadi evidentiran je i na stočnoj pijaci u Novom Sadu i dominirao je iznos od 280 din/kg. Klaničari sa područja južno-banatskog regiona nisu otkupljivali jagnjad, jarad i ostale kategorije ovaca i koza. Iako je ponuda jagnjadi na stočnoj pijaci u Nišu bila na prosečnom nivou cena je bila viša u odnosu na predhodni period.

Nastavljen trend pada cena prasadi na stočnim pijacama i u klanicama Srbije

Na stočnoj pijaci u Smederevu zabeležen je pad cene prasadi, pa su se grla do 15 kilograma najčešće prodavala po ceni od 280 din/kg. Kod grla težine od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 270 din/kg. U klanicama podunavskog regiona bila je niža otkupna cena krmača za klanje, dominirao je iznos od 130 din/kg. Niža otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u klanicama na podrucju branicevskog regiona. Na stocnoj pijaci u Požarevcu
je takode došlo do pada cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Na pijaci žive stoke u Vranju zabeležen je pad cene prasadi težine do 15 kilograma na 280 din/kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 190 din/kg. Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u klanicama na području južnobačkog regiona.

Rast otkupne cene teladi i krava za klanje u klanicama šumadijskog regiona

Rast otkupne cene teladi telesne mase do 160 kilograma i krava za klanje SM rase zabeležen je u klanicama na podrucju šumadijskog regiona. Za razliku od njih po nižim su cenama protekle nedelje klaničari otkupljivali tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma, pa je dominirao iznos od 200 din/kg. U klanicama na području južnobačkog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Ista kategorija junadi mogla se pazariti na stočnoj pijaci u Novom Sadu, najčešće po ceni od 240 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Kraljeva na stočnoj pijaci u ovom gradu bila su skuplja telad telesne mase do 160 kilograma i krave za klanje SM rase.

Ponuda i tražnja voća i povrća na pijacama

voce i povrce

Bolja ponuda boranije, paprike, breskve, maline, nektarine i kajsije

Nastavlja se trend bolje ponude paprike babure i šilje, a povecan je i obim ponude ljute paprike u odnosu na predhodni period na kvantašu u Beogradu. Nešto je slabija bila ponuda spanaća, karfiola i brokoli što je uslovilo rast cena u odnosu na predhodni period. U pogledu cena možemo reći da su jeftiniji bili: boranija žuta i šarena, dinja, krastavac salatar, kupus, crni i beli luk, paprika babura, šilja i ljuta i zelje. Za razliku od njih skuplji su bili: cvekla, kelj, grašak i praziluk. Po prvi put su se protekle sedmice pojavile ribizle po ceni od 200 din/kg, rana sorta kruške po ceni do 130 din/kg i višnje Oblacinke po ceni od 70 din/kg. Slabija ponuda jagode uticala je na rast cene. Bolja ponuda breskve, nektarine, trešnje i maline uslovila je pad cena. Jeftinije su takode bile banane i kivi, a skuplji limun i jabuka ajdared u odnosu na predhodni period.