Cene

Žitarice i stočna hrana

Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Loznice zakljucujemo da je tokom protekle sedmice došlo do pada cena kukuruza, okrunjenig, prirodno sušenog upakovanog u džakove od 50 kilograma i stočnog brašna. Za razliku od njih bili su skuplji stočni jecam i pšenica upakovani najčešće u džakove od 50 kilograma. U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do pada cene suncokretove sačme na 36 din/ kg. U silosima na području Beograda nastavljen je rast cene pšenice u rinfuzu. U maloprodajnim objektima na području Beograda evidentiran je rast cene sojine sačme i suncoktretove sačme u odnosu na prethodni period. Na gazdinstvima u okolini Niša jeftiniji su u odnosu na protekli period bili kukuruz, pšenica i balirano lucerkino seno. Evidentiran je rast cene sojine sačme u maloprodajnim objektima na području ovog grada. Pad cene baliranog lucerkinog
sena evidentiran je tokom prve nedelje juna na području Smedereva. Na pijaci u Zaječaru je zabeležen pad cene kukuruza i rast cene pšenice u odnosu na prethodni period.

Pad cene jagnjadi na pojedinim pijacama

Pad cene jagnjadi na 250 din/kg, šilježadi na 200 din/kg i ovaca na 120 din/g zabeležio je repoerter STIPS-a iz Požarevca na stocnoj pijaci u ovom
gradu. Rast cene jagnjadi tokom prve nedelje juna evidentiran je na pijaci žive stoke u Vranju. Jeftinije su u odnosu na prethodni period bile koze i dominirao je iznos od 130 din/kg. Na stocnoj pijaci u Zajecaru je evidentiran pad dominantne cene jagnjadi na 280 din/kg i jaradi na 190 din/kg. U Nišu je na pijaci žive stoke zabeležen pad dominantne cene ovaca na 150 din/kg. Klanicari sa podrucja raškog regiona protekle nedelje su po nižoj ceni otkupljivali jagnjad, pa je dominirao iznos od 230 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu takode je evidentiran pad dominantne cene jagnjadi na 220 din/ kg. Na ostalim pijacama žive stoke i u klanicama reporter STIPS-a nisu zabeležili promene u odnodu na prethodni period.

Pad cene prasadi na većini stočnih pijaca

U klanicama na području nišavskog regiona zabeležen je pad cene tovnih svinja i otkup se najčešće odvijao po ceni od 150 do 160 din/kg u zavisnosti od telesne mase i kvaliteta grla. Blagi rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na području Beograda, otkupljenih sa većih farmi u okolini. Stočna pijaca u Obrenovcu nema dozvolu za rad pošto još uvek traje venredna situacija u ovom gradu. Klaničari sa područja podunavskog regiona po višim su cenama protekle nedelje otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovne svinje težine preko 120 kilograma i krmače za klanje.

Ponuda, tražnja i cene goveda u Srbiji

Rast cene krava za klanje na stočnoj pijaci u Vranju

Reporter STIPS-a iz Vranja zabeležio je rast cene krava za klanje SM rase protekle nedelje jer je dominirao iznos od 160 din/kg. U klanicama pcinjskog regiona nije bilo promene otkupnih cena tovne junadi i tovnih bikova, dominirao je iznos od 240 din/kg.
Za razliku od Vranja na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do pada cene krava za klanje i dominirao je iznos od 150 din/kg. Na pijaci žive stoke u Pancevu je protekle nedelje izostala prodaja goveda. U klanicama na podrucju južnobanatskog regiona otkupljivana su tovna junad telesne mase preko 480 kilograma, a dominirala je cena od 220 din/kg kao i prethodne nedelje.

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI od 2.do 6. jun 2014.godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- Blagi pad cene kukuruza

- Blagi pad cene pšenice

Cenovni aspekt ovonedeljnog berzanskog trgovanja na “Produktnoj berzi” zavređuje pažnju. Pad cena pšenice i kukuruza prouzrokovao je intenziviranje ovonedeljnog trgovanja, a time i rast količinskog i vrednosnog obima prometa. Količinski obim prometa od 818 tona veći je, u odnosu na prethodnu nedelju, za 53,76%. Vrednosni obim prometa od 19.432.380,00 dinara, takođe beleži rast u odnosu na prethodnu nedelju i to za 54,03%.

Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu od 26. do 30. maja 2014. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- Rast cene pšenice

- Pad cena na svetskim berzama

Situacija u poplavama zahvacenim podrucjima se polako stabilizuje, pa kako stižu sve preciznije procene o razmerama štete na poljoprivrednim usevima, tako se i tržište vraca u normalne tokove i stabilizuje. Ova konstatacija je izvedena na osnovu opšteg utiska o ponašanju tržišnih ucesnika krajem ovog nedeljnog perioda. Medutim, iako to i dalje ne znaci da se naše tržište vratilo u uobicajenu korelaciju sa medunarodnim tržištima neke tržišne tendencije upucuju da je period unutrašnje tržišne “samovolje” prošao. Konacni ishod dvonedeljnih tržišnih apsurda na našem tržištu svoju kulminaciju je završio na konstatacijama da smo tokom protekle nedelje imali jednu od naskupljih pšenica u Evropi, ali istovremeno i najjeftinijeg kukuruza na širem regionalnom tržištu. Ono što je zajednicki imenitelj svih ovih dešavanja jeste podatak da je berzansko tržište generalno vrlo pasivno sa malim prometima. Protekle nedelje realizovan je promet od 532 tone robe, što je za 12,47% više nego prethodne nedelje.

Situacija na tržištu svinja i ovaca

SVINJARSTVO

prase

Uobicajeno dobra ponuda prasadi bila je tokom proteklog meseca. Podaja je takode bila na prošlomesecnom nivou. Na tržištu obe kategorije tovnih svinja evidentirana je bolja ponuda i tražnja, kako grla od 80 do 120 kilograma tako i grla težine preko 120 kilograma. Obim ponude i prodaje krmaca za klanje varirao je od pijace do pijace, a mogle su se pazariti na sedam stocnih pijaca. Najcešca prodajna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma varirala je od 280 do 350 din/kg. Prodaja prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma varirala je od 260 do 300din/kg. Najcešca prodajna obe kategorije iznosila je 300 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na april, u proseku za 20 din/kg.

Mesečni i nedeljni pregled – Govedarstvo

krave 68172

Ponuda teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila je slaba tokom maja na stocnim pijacama u Srbiji obuhvacenih projektom STIPS. Ponuda i prodaja tovne junadi i bikova, HF i SM rase bila je na vecini prodajnih mesta slaba kao i prethodnih meseci. Krave za klanje SM rase mogle su se pazariti na šest stocnih pijaca.Prodaja teladi SM rase, telesne masedo 160 kilograma odvijala se proteklog meseca po ceni od 350 do 400 din/kg, ali se prodaja grla najcešce odvijala po ceni od 350 dinara. 

Mesecni pregled tržišta voca i povrca

Na kvantaškim i zelenim pijacama dominirala je ponuda domaceg i uvoznog sezonskog povrca i voca tokom prteklog meseca. U poslednjih desetak dana u prodaji su se pojavile nektarine, breskve, kajsije i višnje. U ponudi povrca su se pored mladog krompira, mladog kupusa, crnog luka, belog luka, krastavca salatara, šargarepe, spanaca, zelene salate, tikvica, paradajza, zelja i zeleni pojavili u vecoj kolicini karfiol, brokoli, boranija i grašak. Tokom proteklog meseca se na pojedinim pijacama mogla pazariti dinja i lubenica iz uvoza. U ponudi voca dominirali su jagoda, južno voce, jezgrasto voce. Slabija je bila ponuda jabuke, kruške i grožda u odnsonu na prethodni mesec. Ponuda mladog krompira bila je dosta dobra tokom citavog meseca. Cena se na kvantašu kretala od 30 din/kg, dok je na zelenim pijacama dominirao iznos od 60 din/ kg. Veleprodajna cena crnog luka bila je najcešce 60 din/kg, a obim ponude i prodaje dosta dobri. Na zelenim pijacama se crni luk mogao najcešce pazariti po ceni od 80 din/kg.

Ponuda, voća i povrća protekle sedmice

pijaca vrsac

Bogata ponuda povrtarskih kultura na kvantaškoj pijaci u Beogradu. U ponudi su dominirali krastavac salatar, paradajz, crni luk, mladi krompir, šargarepa, grašak u mahuni, boranija i zelen. Slabija je ponuda spanaca u odnosu na prethodni period, što je uticalo na znacajan rast cene. Što se cena ostalih proizvoda tice evidentiran je rast kod blitve, brokoli, mladog crnog luka, paprike babure mladog krompira i kao što smo pomenuli spanaca. Za razliku od njih jeftinij su bili: boranija, dinja, grašak u mahuni, karfiol, krastavac salatar, kupus, paradajz, paradajz cherry, paškanat, peršun korenaš, zelje i tikvice. Po prvi put su se na prodajnim punktovima protekle nedelje pojavile višnje sortre Marela po dominantnoj ceni od 150 din/kg.