Cene

Pad cene tovnih svinja u macvansko-podrinjskom regionu, Kragujevcu i Pancevu

svinje

U klanicama na podrucju macvanskopodrinjskog regiona reporteri STIPS-a evidentirali su rast dominantne cene tovljenika telesne mase od 80 do 120 kilograma i pad tovljenika telesne mase preko 120 kilograma. Na stocnoj pijaci u Pancevu takode je bila niža cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, pa je dominirao iznos od 190 din/kg. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija na pijaci žive stoke u Kragujevcu i dominirao je iznos od 220 din/kg. Niža je takode bila i cena obe kategorije tovnih svinja. Prodaja se najcešce odvijala po ceni od 170 do 190 din/kg u zavisnosti od kategorije i kvaliteta grla.

Ponuda, tražnja i cene goveda u Srbiji

junad 2

Pad otkupne cene tovne junadi u klanicama braničevskog regiona

Pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma zabeležen je u klanicama na podrucju branicevskog regiona tokom protekle nedelje. Priplodne junice i priplodne krave bile su skuplje tokom druge nedelje oktobra na stocnoj pijaci u Kragujevcu. Kod priplodnih junica dominirao je iznos od 160.000 dinara po grlu, dok je najcešca prodajna cena priplodnih krava iznosila 200.000 dinara po grlu. Blagi pad otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u odnosu na prethodni period.

Pad otkupne cene dviski i rast otkupne cene ovaca u klanicama niškog regiona

ovce

Pad otkupne cene dviski u klanicama niškog regiona. Dominirao je iznos od 130 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena ovaca i dominirao je iznos od 120 din/kg. Rast cene dviski na stočnoj pijaci u Kragujevcu tokom prve sedmice jula. Dominirao je iznos od 150 din/kg. U klanicama šumadijskog regiona bila je niža otkupna cena jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 200 din/kg. U klanicama na području podunavskog regionaevidentiran je rast otkupne cene jagnjadi na 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu takođe je bila viša prodajna cena jagnjadi u odnosu na prošli period.

Pad cena tovnih svinja i krmača za klanje u Somboru prasad jeftinija u Novom Sadu

tovne svinje

Na stočnoj pijaci u Somboru je tokom prve nedelje jula zabeležen pad dominantnih cena krmača za klanje i tovnih svinja, kako grla od 80 do 120 kilograma tako i onih teških preko 120 kilograma. U klanicama na području južno-bačkog regiona došlo je do pada otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma pošto je dominirao iznos od 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu su tokom prve sedmice jula bile niže dominantne cene obe kategorije prasadi.Za razliku od njih viša je bila cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma,pa je dominirao iznos od 170 din/kg.U Kragujevcu je zabeležen pad prodajne cene priplodnih nazimica u odnosu na predhodni period.

Rast cene priplodnih krava SM rase na stočnoj pijaci u Kragujevcu

goveda

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta cene priplodnih krava SM rase. Dominirao je iznos od 180.000 din/kg. U klanicama šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 350 din/kg. Rast cena krava za klanje SM rase zabeležen je u klanicama na području podunavskog regiona. Na stočnoj pijaci u Smederevu izostala je prodaja goveda. Pad prodajne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na 235 din/kg evidentiran je na stcočnoj pijaci u Somboru tokom prve sedmice jula. U klanicama severno-bačkog regiona nije bilo promene cena ove kategorije goveda. Klanice sa područja južno-banatskog regiona, što se goveda tiče otkupljivale jedino tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po dominantnoj ceni od 230 din/kg.

PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI od 30. jun do 4. jula 2014.godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- Rast cene kukuruza

- Startovala žetva pšenice

U periodu najintenzivnijih aktivnosti žetve pšenice, kukuruz je protekle nedelje bio ta roba koja je generisala jedan od većih nedeljnih prometa preko “Produktne berze” u Novom Sadu. Ukupan obim prometa od 1.725 tona robe čak 3,5 puta je veći u odnosu na promet u prethodnoj nedelji. Finanisjka vrednost prometa je iznosila 33.996.750 dinara i 3,7 puta je veća u odnosu na vrednost prometa iz prethodne nedelje.

Pregled tržišta voća i povrća

voce i povrce

Nedeljni pregled

Na kvantaškoj pijaci u Boegradu je protekle nedelje evidentrian smanjen obim ponude krastavca salatara što je uticalo na rast cene i u odnosu na prethodni period. Što se ostalih povrtarskih kultura tiče možemo reći da je ponuda domaće dinje iz plastenika uticala na pad cene. Pored dinje jeftiniji su bili brokola, paradajz, zelena salata, praziluk i boranija. Za razliku od njih skuplji su u odnosu na protekli period pored krastavca bili kelj, grašak, blitva, kupus, crni luk, rotkvice, tikvice i zelje. Bolja je bila ponuda breskve, kajsije, nektarine, maline, trešnje i višnje, dok je ponuda jagoda bila slabija. U pogledu cena zabeležen je pad kod breskve, kruške ostale, nektarine i višnje. Za razliku od njih skuplji su bili grejpfrut i pojedine sorte trešanja. Na zelenoj pijaci u Čačku bila je dobra ponuda kupusa protekle nedelje, pa je cena u padu i dominirao je iznos od 30 din/kg.

Cene žitarica i stočne hrane

Nije bilo bitnijih promena u obimu ponude kukuruza tokom juna u odnosu na prethodni mesec. Što se tiče pšenice,  stočnog brašna i stočnog ječma evidentirana je bolja ponuda na pojedinim prodajnim mestima. Na tržištu lucerkinog sena u balama posebno u krajevima gde su zabeležene poplave smanjen je obim ponude u odnosu na isti period prethodnih godina. Ponuda ostalih komponenti za pripremu kvalitetne stočne hrane bila je na prošlomesečnom nivou. Najčešća prodajna cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma bila je na pijacama 20 din/kg. Prodaja kukuruza u silosima odvijala se u zavisnosti od načina sušenja, pakovanja i kvaliteta zrna najčešće po ceni od 13.7 din/kg do 17,5 din/kg, što ukazuje na  blagi pad cene u odnosu na maj.

Situacija na tržištu svinja i ovaca

Mesečni pregled

Ponuda prasadi bila je na zavidnom nivou tokom proteklog meseca. Na tržištu tovnih svinja evidentirana je dobra ponuda i tražnja grla obe kategorije. Obim ponude i prodaje krmača za klanje nije se značajnije menjao u odnosu na maj.Najčešća prodajna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma iznosila je proteklog meseca 300 din/kg. Dominantna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 280 din/kg, što ukazuje na pad cene za 20 din/kg u odnosu na maj.Obim ponude i prodaje tovnih svinja bili su na zadovoljavajućem nivou. Najčešća prodajna cena tovljenika težine od 80 do 120 kilograma tokom juna iznosila je 180 din/kg. To je za 10 din/kg viša cena u odnosu na prethodni mesec. Tovljenici telesne mase preko 120 kilograma, su se na većini stočnih pijaca proteklog meseca najčešće mogli pazariti po ceni od 160 din/kg.

Govedarstvo - Mesečni i nedeljni pregled

junad 2

Mesečni

Proteklog meseca nije bilo značajnijih promena u obimu ponude teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma u odnosu na maj na stočnim pijacama u Srbiji
obuhvaćenih projektom STIPS . Nastavljen je trend slabe ponude tovne junadi i bikova HF i SM rase. Krave za klanje SM rase mogle su se pazariti na šest stočnih pijaca, dok su se grla iste kategorije, ali HF rase mogle pazariti na samo jednoj pijaci žive stoke. Prodaja teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma odvijala se proteklog meseca po ceni koja je varirala od 350 do 450 din/kg. Dominirao je iznos od 350 din/kg kao i prethodnog meseca. Tovna junad SM rase telesne mase do 300 kilogama mogla su se pazariti tokom juna po ceni od 240 do 260 din/kg.