Novosti:
RSS
sreda, 24. avgust
Serbian Bulgarian Croatian English French German Greek Hungarian Italian Macedonian Polish Romanian Russian Slovenian
Vrste paprika
nedelja, 24 april 2011

Palanačka babura

Biljka: snažna, kompaktna, niskog rasta, sa visećim plodovima; Plod: tip babure, u tehnološkoj zrelosti mlečno žute, a u biološkoj crvene boje, veoma debelog perikarpa i izražene krupnoće; Sazrevanje: ranostasna sorta, stasava za 8-12 dana ranije od sorte Šorokšari; Napomena: pogodna za gajenje na polju i u zaštićenom prostoru, tolerantna prema najčešćim prouzrokovačima bolesti paprike, koristi se za sve vidove prerade i potrošnje, prinos tehnološki zrelih plodova 30-40 t/ha.

Danica

 Biljka: snažna, kompaktna, niskog rasta sa strčećim plodovima Plod: tip babure, u tehnološkoj zrelosti mlečno žute, u biološkoj crvene boje, izražene krupnoće, debelog perikarpa Sazrevanje: srednjestasna sorta Napomena: pogodna za gajenje u polju i zaštićenom prostoru, otporna prema virusu mozaika duvana (TMV), koristi se za sve vidove prerade i potrošnje, prinos tehnološki zrelih plodova 30-40 t/ha

Šorškari

Biljka: snažna, kompaktna, niskog rasta, sa strčećim plodovima; Plod: tip babure, u tehnološkoj zrelosti mlečno žute, a u biološkoj crvene boje, umerene krupnoće; Sazrevanje: srednjestasna sorta; Napomena: pogodna za sve vidove potrošnje i prerade, prinos 25-30 t/ha.

Beli Kalvil

Biljka: niskog rasta, srednje bujnog stable; Plod: tip paradajz-paprike, u tehnološkoj zrelosti mlečno bele, a u biološkoj crvene boje, krupan, debelog perikapa, malo pljosnat, gladak; Sazrevanje: srednjestasna sorta; Napomena: namenjena preradi, prinos 25 – 30 t/ha.

Lola

Biljka: čvrstog stabla, razgranata, prosečne visine 86 cm, prosečan broj plodova po biljci je od 6-8; Plod: u tipu dugih paprika, viseći mlečno žute boje u tehnološkoj, a crvene u fiziološkoj zrelosti, gladak i krupniji od Moravice, prosečna težina ploda je 173 g, dužina 17,9 cm, širina 6,7 cm i perikarp debljine 0,55 cm; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: namenjena gajenju u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju, otporna prema virusu mozaika duvana.

Moravica

Biljka: snažna, razgranata, umerene visine, visećih plodova; Plod: tip polubabure, boja ploda u tehnološkoj zrelosti je mlečno – bela, a u biološkoj zrelosti crvena, veoma krupan, izraženo debelog perikarpa (mesa); Sazrevanje: rana sorta; Napomena: pogodna za sve vidove potrošnje, može se gajiti u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju, prinos 50-60 t/ha.

Paraćinka

Biljka: snažna, kompaktna, umereno visokog rasta, strčećih plodova; Plod: tip polubabure, u tehnološkoj zrelosti svetlozelene, a u biološkoj crvene boje, debelog perikarpa i umerene krupnoće; Sazrevanje: veoma rana sorta; Napomena: pogodna za sve vidove potrošnje, uspešno se gaji i na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, prinos ploda 30-40 t/ha.

Mačvanka

Biljka: snažna, razgranata, umerene visine, štrčećih plodova; Plod: polubabura, piramidalne forme, u tehnološkoj zrelosti žutozelene, a u biološkoj intenzivno crvene boje, srednje krupnoće; Sazrevanje: srednje rana sorta; Napomena: pogodna za sve tipove potrošnje, prinos oko 30 t/ha.

Somborka

Biljka: pripada grupi polubabura, poludeterminantnog rasta, snažna, kompaktna, stablo se grana; Plod: polubabura, blago je ljut, težine 60-90 g, svetlo žute boje u tehnološkoj zrelosti i intenzivno crvene boje u biološkoj zrelosti; Sazrevanje: srednje rana sorta; Napomena: koristi se za raznovrsne načine prerade, prinos je oko 40 t/ha u uslovima pune agrotehnike, tolerantna je prema najčešćim prouzrokovačima bolesti paprike.

Palančanka

Biljka: snažna, razgranata, umerene visine, strčećih plodova; Plod: tip polubabure, u tehnološkoj zrelosti mlečno-bele, a u biološkoj intenzivno crvene boje, plodovi sadrže kapsicin i umerene su ljutine; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: pogodna za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu, prinos 30-35 t/ha.

Morava

Biljka: snažna, razgranata, srednje visokog rasta, štrčećih plodova; Plod: polubabura, u tehnološkoj zrelosti žuto-zelen, a u biološkoj crvene boje, srednje krupnoće; Sazrevanje: kasna sorta; Napomena: pogodna je za svežu potrošnju i industrijsku preradu, prinos oko 30 t/ha.

Smederevka

Biljka: slatka paprika-roga okruglog preseka ploda; Plod: bele boje, viseći, dug sa veoma debelim mesom; Napomena: koristi se u svežem stanju, a odlična je ze sve vidove kišeljenja i termičke obrade, može se gajiti u plastenicima i na otvorenom polju, gde ostvaruje veoma dobre prinose, preko 45 t/ha.

Duga bela

Biljka: snažna, kompaktna, visokog rasta, visećih plodova; Plod: dug, tipa kapije, u tehnološkoj zrelosti mlečno bele, a u biološkoj crvene boje, izražene krupnoće; Sazrevanje: srednje rana sorta; Napomena: pogodna za sve tipove potrošnje, visoko prinosna, 35-45 t/ha tehnološki zrelih plodova.

Dora

Biljka: srednje rana sorta, veoma dugih i krupnih plodova u tipu kapije; Plod: svetlo žute boje u tehnološkoj i jarko crveni u botaničkoj zrelosti, mesnat, dvostrano spljošten, tako da se veoma lako termički obrađuje, a još lakše ljušti; Napomena: može se koristiti za svežu upotrebu i sve vidove prerade, u povoljnim uslovima gajenja daje prinose oko 50 t/ha.

Župska rana

Biljka: snažna, kompaktna, visokog rasta, visećih plodova; Plod: dug, tipa kapije, u tehnološkoj zrelosti žuto-ćilibarne, a u biološkoj intenzivno crvene boje, debelog perikarpa, izražene krupnoće; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: pogodna je za ranu poljsku i proizvodnju u zaštićenom prostoru, prinos se kreće od 25-35 t/ha.

Virdžina

Biljka: visokog rasta, čvrste stabljike koja se grana, broj plodova po biljci je 10-12; Plod: izduženi, pljosnati, zelene boje u tehnološkoj, a crvene u fiziološkoj zrelosti, prosečna težina je 105 grama, mesnati su i ujednačenog oblika i veličine, prijatnog ukusa; Sazrevanje: srednje rana sorta; Napomena: namenjena je za svežu potrošnju i industrisku preradu, lako joj se odvaja pokožica, vrlo je prinosna 40-50 t/ha, nosilac je otpornosti prema virusu mozaika duvana.

Zlatna medalja

Biljka: snažna, razgranata i umereno visokog rasta, visećih plodova; Plod: duga kapija, u tehnološkoj zrelosti svetlozelen, a u biološkoj intenzivno crvene boje, osrednje krupnoće; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: pogodna za gajenje u zaštićenom prostoru-rana plastenička proizvodnja.

Strižanka

Biljka: snažna, razgranata, srednje visine, strčećih plodova; Plod: pripada tipu polubabura, u tehnološkoj zrelosti žute, a u biološkoj intenzivno crvene boje, umerene krupnoće; Sazrevanje: srednja rana sorta; Napomena: pogodna za potrošnju u svežem stanju i industrijsku preradu, prinos oko 40 t/ha, pogodna je za ranu poljsku proizvodnju i proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Palanačko čudo

Biljka: snažna, razgranata, umerene visine, visećih plodova; Plod: dug, srcolikog oblika (tip pimiento), boja ploda u tehnološkoj zrelosti je tamno – zelena, a u biološkoj zrelosti tamno – crvena, veoma krupan, izraženo debelog perikarpa (mesa) i dvostrano spljošten; Sazrevanje: srednje rana sorta; Napomena: pogodna za preradu, prinos 50 – 60 t/ha.

Palanačka kapija

Biljka: veoma snažna, razgranata, visokog rasta, visećih plodova; Plod: dug, tipa kapije, u tehnološkoj zrelosti svetlozelene, a u biološkoj intenzivno crvene boje, veoma debelog perikarpa i izražene krupnoće i dužine; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: pogodna za industrijsku preradu i potrošnju u domaćinstvima, prinos 30-35 t/ha.

Severija

Biljka: veoma snažna, visokog rasta, visećih plodova; Plod: veoma dug, tip kapije, u tehnološkoj zrelosti tamnozelene, a u biološkoj intenzivno crvene boje, veoma debelog perikarpa i izražene krupnoće i dužine; Sazrevanje: srednjestasna sorta; Napomena: pogodna za industrijsku preradu i potrošnju u domaćinstvima, prinos 40-45 t/ha.

Kurtovska kapija

Biljka: snažna, kompaktna, visokog rasta, visećih plodova; Plod: duga kapija, u tehnološkoj zrelosti tamnozelene, a u biološkoj intenzivno crvene boje, krupan, debelog perikarpa; Sazrevanje: kasna sorta; Napomena: masovno se koristi u preradi crvenih plodova, prinosi se kreću do 30 t/ha.

Romana

Biljka: snažna, kompaktna, visokog rasta, visećih plodova; Plod: tip šipke, u tehnološkoj zrelosti žutozelene, a u biološkoj crvene boje, veoma dug, umereno ljutog ukusa; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: izuzetno pogodna za ranu proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Kobra

Biljka: snažna, kompaktna, umerene visine, visećih plodova; Plod: tip šipke, u tehnološkoj zrelosti tamno zelene, a u biološkoj crvene boje, dugi, umereno ljutog ukusa; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: izuzetno pogodna za ranu proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Feferona žuta ljuta

Biljka: umereno razgranata, osrednje visine, strčećih plodova; Plod: u tipu feferone, u tehnološkoj zrelosti tamno zelene, a u biološkoj zrelosti žute boje, sitan, ljutog ukusa; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: namenjena za preradu, prinos 15-18 t/ha.

Feferona crvena ljuta

Biljka: habitus nešto bolje razvijen od Feferone žute ljute, viseći plodovi; Plod: u tipu feferone, u tehnološkoj zrelosti tamno zelene, a u biološkoj zrelosti crvene boje,umerene ljutine; Sazrevanje: rana sorta; Napomena: namenjena za preradu, prinos 10-15 t/ha.

Sirena F-1

Biljka: snažna, razgranata, visokog rasta, visećih plodova; Plod: tip šipke, boja ploda u tehnološkoj zrelosti je žuto - zelena, a u biološkoj zrelosti crvena, ljut, izraženo debelog perikarpa (mesa); Sazrevanje: veoma rana sorta; Napomena: namenjena za proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Kvantaš INFO