Novosti:
RSS
sreda, 24. avgust
Serbian Bulgarian Croatian English French German Greek Hungarian Italian Macedonian Polish Romanian Russian Slovenian
Sadnja jabuka
subota, 16 april 2011

Izbor mjesta za podizanje zasada
Pored odabira povoljnije parcele (pristupačnije i plodnije), ukoliko se zasad jabuke podiže na podlozi M9 (standardna podloga u uzgoju ove vrste voćaka), te je u blizini šumska sastojina, za očekivati je u zasadu jabuke opasnost od zeca (glodara). Naime, u funkciji zaštite od ovih štetočina potrebno je zasad jabuke ograditi pletenom ogradom, iskopati kanal sa vanjske strane, uz svaku sadnicu postaviti mrežicu za zaštitu od zeca, i na kraju efikasno je premazati kočić uz sadnicu svinjskom mašću.

Priprema zemljišta za sadnju
Svježe krčevine šumskih populacija ili starijih voćnjaka nisu pogodne za podizanje novih zasada jabuke, te iste treba prvo kultivirati najmanje dvije god. Najbolje predkulture za voćnjak su leguminoze. Priprema zemljišta podrazumjeva: pH zemljišta 5,5-6,5, duboko oranje do 60 cm, 3-5 t/dunumu zgorjelog goveđeg stajnjaka, 80-100 kg NPK/dunum (10:20:30, 8:16:24), tanjiranje i frezanje. Zemljište se mora pripremiti što je moguće bolje, jer će na tom mjestu voćnjak biti eksploatisan 15-tak godina. Dubina kopanja rupe takođe zavisi od intenziteta obrade.

ImageIzbor sadnog materijala
Sadni materijal nabavlja se od ovlaštenih rasadnika. Svaka sadnica mora da ima markicu/etiketu na kojoj stoji: ime i adresa rasadnika, vrsta, sorta, podloga, starost podloge i plemke, za koju godinu i sadnju važi i deklaracija. Certificiran sadni materijal preduslov je uspješnosti buduće proizvodnje voća.

Dimenzije rupe za sadnju i tehnika kopanja rupe
Sadnja jabuke obavlja se u jesen, jer je to najbolji momenat kako bi se voćke pripremile za naredni period. Dimenzije rupe za sadnju, u pravilu, iznose 60x60 cm. Međutim, ukoliko je zemljište dobro pripremljeno iste mogu biti i manjih dimenzija, dok kod idealno pripremljenog zemljišta sadnja se može vršiti i u brazde. Kopanje rupe izvodi se na sljedeći način: prvo se iskopa gornji sloj zemljišta (zdravica) na dubini od 30 cm (jedan ašov), te se isti odloži na jednu stranu. Drugi sloj (još 30 cm – mrtvica) izdvoji se na drugu stranu. Dakle, ova dva sloja zemljišta jasno se razdvajaju.

Tehnika sadnje
Sadnju u pravilu uvijek treba da obavljaju dva lica, jedno drži sadnicu, drugo zatrpava rupu, i to tako da se prvo na dno iskopanog sadnog mjesta prvo postavlja 1/3 zdravice u formi humke, kako bi se po postavljanju sadnice jabuke spojno mjesto (mjesto kalemljenja) što više podiglo iznad površine zemlje. Nakon toga se postavlja sadnica, a potom korijen iste prekrije drugom trećinom zdravice, i to tako da stajnjak Image(jedna lopata) i NPK (15:15:15) ne dođu u dodir sa korijenom. Potom se rupa zatrpa preostalom količinom zdravice, te cjelokupna površina prekriva ostatkom zemlje (mrtvicom). Važno je još jednom napomenuti da se spojno mjesto ne smije ugroziti (zakopati ili ostaviti u nivou zemlje i time izložiti čestoj stagnaciji vode), već se isto treba locirati što više iznad površine zemlje. U suprotnom isto će bit ugroženo, brže je njegovo propadanje, odnosno lomljenje pod teretom roda.

Izbor uzgojnog oblika prilikom zasnivanja zasada jabuke
Standardni uzgojni oblik (forma krošnje) za jabuku je vitko vreteno. Ovaj uzgojni oblik se sastoji od provodnice sa primarim granama, koje su ujedno i rodno drvo, ili te kratke primarne grane nose na sebi rodno drvo (sekundarne elemente). Dakle, ovaj uzgojni oblik kao skelet ima Imagesamo stožinu, a poluskeletne grane čine nosači rodnog drveta i obrastajuće grančice koje se nalaze direktno na provodnici. Stabla u vitkom vretenu pružaju velike prednosti u proizvodnji jabuke, tako što se u svim pomotehničkim zahvatima smanjuje ljudski rad. Takva kombinacija sorte, podloge i uzgojnog oblika obezbjeđuje rano dospijevanje zasada jabuke u početnu rodnost, uz kasnije postizanje dobrih prinosa.

Važno je znati da su rast i rodnost u korelaciji. Borba protiv rasta jeste povijanje grana. Grana koja raste vertikalno dominantno raste, a njena rodnost se destimuliše. S druge strane prirast koji se povija pod većim uglom u odnosu na stožinu prelazi na rod u korelaciji od tog ugla otklona. Što je veći ovaj ugao, odnosno što je grana više povijena, brže stupa na rod.

Kvantaš INFO