Novosti:
RSS
ponedeljak, 29. avgust
Serbian Bulgarian Croatian English French German Greek Hungarian Italian Macedonian Polish Romanian Russian Slovenian
Obrada zemljišta i setva
utorak, 12 april 2011

Nakon jesenje osnovne obrade, u proleće treba obaviti kvalitetnu predsetvenu pripremu na dubini šest od osam santimetara koja će obezbediti dobro usitnjen oranični sloj. Od kvalitetno izvedene predsetvene pripreme umnogome zavise nicanje i razvoj useva u početnoj fazi.


 Crvena detelinaOptimalni rokovi za setvu lucerke jesu treća dekada marta i prva polovina aprila, a crvena detelina se, u zavisnosti od meteoroloških uslova, može sejati ranije.


Za setvu obavezno koristiti kvalitetno, dorađeno seme proverenih proizvođača i dorađivača. Nedorađeno ili loše dorađeno seme nepoznatih dorađivača najčešće je puno semena korova i viline kosice. Setva ovakvog semena utiče na još veću zakorovljenost parcela i u većini slučajeva vodi propadanju lucerišta.


U semenu lucerke je vrlo teško utvrditi golim okom prisustvo viline kosice, a samo par zrna je dovoljno da lucerište bude napadnuto, a često i uništeno. Osnovna mera borbe protiv viline kosice jeste korišćenje dorađenog i kvalitetnog semena, sve ostalo je teško, skupo i mukotrpno ispravljanje grešaka u zasnivanju.


Posebnu pažnju treba obratiti i na pravilan izbor sorte. U poslednje vreme na našem tržištu je zastupljen veliki broj stranih sorti lucerke i crvene djeteline, od kojih veći broj nije prilagođen našim agroekološkim uslovima, što se u velikoj meri manifestuje pre svega proređenošću useva, a samim tim i znatno kraćim periodom iskorišćavanja.


Kod višegodišnjih vrsta koje se gaje u uslovim suvog ratarenja kao što je lucerka, setva domaćih sorti je od velikog značaja jer obezbeđuje stabilne i visoke prinose u toku višegodišnjeg perioda eksploatacije ovih površina. Za setvu se preporučuju domaće, u praksi proverene sorte višegodišnjih leguminoza. To su kruševačke sorte lucerke K-22 i K-28 i crvene deteline K-17, K-39 kao i novosadske sorte ovih vrsta.


U zavisnosti od kvaliteta predsetvene pripreme i načina setve, treba sejati od 16 do 20 kilograma semena lucerke i 14 do 18 kilograma crvene deteline po hektaru. Setvu je najbolje obaviti sejalicom za žito na međurednom rastojanju od 12,5 i na dubini od dva do tri santimetra.


Korišćenje većih setvenih normi (30 kg/ha i više) ne može nadoknaditi propuste u pripremi zemljišta. Nakon setve, neophodno je primeniti  valjanje glatkim valjcima, koje omogućava bolji kontakt semena sa zemljištem i vodi ujednačenijem klijanju i nicanju useva, što je posebno važno za pravovremenu i uspešnu borbu protiv korova.

Kvantaš INFO