Usluga financijska pouzdan 100% od garancija
(Ponuda / Mesne prerađevine)

Usluga  financijska  pouzdan 100% od  garancija
11-15-2019

Usluga financijska pouzdan 100% od garancija
(Ponuda / Poljoprivredno zemljište)

Usluga  financijska  pouzdan 100% od  garancija
11-13-2019

Usluga financijska pouzdan 100% od garancija
(Ponuda / Mlečni proizvodi)

Usluga  financijska  pouzdan 100% od  garancija
11-13-2019

DRŽAVNI PODSTICAJI ZA KUPOVINU NOVIH TRAKTORA

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora objavljen je navodi se na sajtu Uprave za agrarna plaćanja. Njime su propsani uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za kupovinu novog traktora, obrasci zahteva kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicije za nabavku novog traktora snage motora do 100 kilovata (kW), sa standardnim delovima, uređajima i opremom uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, koji se prvi put upotrebljava za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu odnosno povrtarstvu i koji je proizveden najkasnije tri godine pre godine u kojoj se ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja.

Ceo tekst Pravilnika i uslove konkurisanja možete pročitati kada kliknete OVDE