Usluga financijska pouzdan 100% od garancija
(Ponuda / Poljoprivredno zemljište)

Usluga  financijska  pouzdan 100% od  garancija
11-13-2019

Usluga financijska pouzdan 100% od garancija
(Ponuda / Mlečni proizvodi)

Usluga  financijska  pouzdan 100% od  garancija
11-13-2019

Usluga financijska pouzdan 100% od garancija
(Ponuda / Ostalo)

Usluga  financijska  pouzdan 100% od  garancija
11-13-2019

NOVI KONKURSI

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je tri nova konkursa:

1. Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

Detaljnije o konkursu, tekst i obrasce možete pronaći: OVDE

2. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine

Detaljnije o konkursu, tekst i obrasce možete pronaći: OVDE

3. Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2017. godinu

Detaljnije o konkursu, tekst i obrasce možete pronaći: OVDE